Pagina wordt geladen

De terugbetaling van podologische prestaties is voorlopig nog relatief beperkt.

Het RIZIV voorziet 2 maal per kalenderjaar terugbetaling van een consult aan een podoloog voor diabetespatiënten, wanneer zij in het bezit zijn van een voorschrift van de huisarts of endocrinoloog.

De mutualiteiten voorzien een kleine terugbetaling voor voetbehandelingen via een ‘pedicurekaart’. Meer informatie in verband met de voorwaarden kan U terugvinden op de website van uw mutualiteit.

Voor een ganganalyse en Borginsole inlegzolen is tot op heden enkel terugbetaling voorzien door:

  • Partena ziekenfonds €50 per jaar, per paar
  • Liberale Mutualiteit €30 per 2 jaar, per paar

Uit ervaring blijkt dat verschillende werkgevers in het meetjesland hierin wel tegemoet komen.